top of page

Julkaisuluettelo - Essi Puhakainen

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit​​

 1. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Kunnia ja sukupuoli - sukupuolten väliset erot kunnianloukkausrikoksissa. Edilex 2023/xx. (Julkaisematon, hyväksytty)

 2. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Maalaiskylästä kansakunnan tietoisuuteen - tapaustutkimus kunnianloukkauksesta sosiaalisen median ja internetin aikakaudella. Defensor Legis 2/2023.  (julkaisematon, hyväksytty)

 3. Puhakainen, Essi & Väyrynen, Karin E. 2021. The Benefits and Challenges of Technology Neutral
  Regulation–A Scoping Review. Twenty-fifth Pacific Asia Conference on Information Systems, Dubai,
  UAE, 2021. Saatavilla: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfi-fe2021081843548.pdf

 4. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Hankintalaki ja ICT-toimittajaloukun välttäminen. Edilex 2020/33. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21384

 5. Paukku, Eelis & Puhakainen, Essi. Yhdistettyjen laitos- ja palveluhankintojen kohdentaminen
  kirjanpidossa ja verotuksessa. Verotus 3/2020 s. 349–359.

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

 1. Puhakainen, Essi 2020. Toimittajaloukun välttäminen julkisissa ICT-hankinnoissa – hankintasääntely ja hankintayksikön tarpeet. Maisteritutkielma. Lapin yliopisto.
  Edilex. Saatavilla: https://www.edilex.fi/opinnaytetyot/20814

 2. Puhakainen, Essi 2022. The benefits and challenges of technology neutral regulation. Maisteritutkielma. Oulun yliopisto. Saatavilla: http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202206172963

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

bottom of page