top of page

Julkaisuluettelo - Petri Flygare

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  1. Flygare, Petri & Paukku, Eelis. Asunto-osakeyhtiöiden keinot yhtiölainoihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Edilex 2020/22. Saatavilla: https://www.edilex.fi/artikkelit/21078 .

  2. Paukku, Eelis & Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen sopimusverkkonäkökulmasta — miten eri tahot hyötyvät velkaantumisesta?. Edilex 2020/4. Saatavilla: http://www.edilex.fi/artikkelit/20430 .

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

G Opinnäytteet

  1. Flygare, Petri. Asunto-osakeyhtiön velkaantuminen Suomessa. Maisteritutkielma. Lapin yliopisto 2019.

H Patentit ja keksintöilmoitukset

I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

bottom of page